Tag Archives: minzy

[24.6.2013][Photo] Hình ảnh Minzy tập thể dục


sb1

Source: Hwangssabu’s Instagram 1

Advertisements

[24.6.2013][Photos] Minzy tại sân bay Incheon đến Singapore [P.3]


3

2

4

5

6

Source: http://kongminzy.com/

[24.6.2013][Fantaken] Minzy tại sân bay Incheon


pv1

pv2

Source: EROMAKNAE

[24.6.2013][Instagram] Jeremy Scott: “#TBT THE DAY I MEET MINZY ! XXX @MINGKK21″


jsmz

 

#TBT THE DAY I MEET MINZY ! XXX@MINGKK21

 

 

 

Source: Jeremy Scott’s Instagram

[24.6.2013][Photo] 2NE1 phía sau hậu trường với 2 fan may mắn tại Asia Style Collection ở Singapore


Source: glennwg

[23.6.2013][Instagram]@Hwangssabu: Sự cô đơn của tự kỉ luật #427 với. Minzy


[130622] Hwangssabu The Loneliness of Self-Discipline 427 feat. Minzy

Sự cô đơn của tự kỉ luật #427 với. Minzy

 

 

 

 

Source: Hwanggsabu’s Instagram

[23.6.2013][Instagram] Minzy Instagram: “OMG.. Kkk..Bad girl, Mingkki!”


Posted Image

 

 

OMG.. Kkk..악동밍끼! 리허설 고고싱~

 

OMG.. Kkk..Bad girl, Mingkki!Gogoshing diễn tập~

 

Posted Image

 

 

Kongstagram kkk..với Dara

 

 

 

Source: minzy21mz@Instagram

Translated by: CLASSIFIEDKJOP@ygladies.com

[23.06.2013][Photos] Minzy tại sân bay Incheon [P.2]
cre: http://globalminzy.wordpress.com/

[22.6.2013][Photo] 2NE1 với một hành khách trên máy bay đến Singapore


Source: travisoo

[21.6.2013][Photos] Minzy @ sân bay Incheon đi đến Singapore


Posted Image
Posted Image
Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Source: As tagged, Nate Naver Newsen