Tag Archives: Asia Style Collection 2013

[24.6.2013][Photos] Hình ảnh Bom phía sau hậu trường và buổi họp báo tại Asia Style Collection 2013


30BEB954631F6BF5F94C9BA3E6A6F7_h498_w598_m2 617A1C65A3B4581169EDEC6EA5432_h498_w598_m2 CA7054746B34F6E062A2DA670AB13_h498_w598_m2 F5DAF6BD9FE71C93334EC37A23F_h498_w598_m2 2NE1-IMG_5815m 2NE1-IMG_5843m 2NE1-IMG_5844m 9A481C63F020130B5BEE832767FFB_h498_w598_m2

Source: as tagged

[23.6.2013][Photos] Park Bom tại buổi họp báo Asia Style Collection 2013


Credits to all owners of pics; Thank you!

 

[23.6.2013][Fantaken] Park Bom tại Asia Style Collection 2013


 

[23.6.2013][Fancams] 2NE1 diễn tại Asia Style Collection 2013 ở Singapore


Diễn tập Can’t Nobody

 

 

Biểu diễn

 

I Am The Best

 

 

I Love You

 

Fire

 

I Love You

 

 

Lonely

 

Can’t Nobody

 

Talk

 

 

Source: superadrianme1 + SuP3rShiN33Fer + lovexiaojie + tak ky + jacindahoon + MegaZhengyang + HaloNoobGrunt

 

[12.6.2013][Video] Asia Style Collection 2013 Promotional Videos


 

 

Source: styleXstyle